ายการทัวร์ประกอบด้วย

1. ที่พัก 2 คืน (แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น)
2. เรือเร็วท่องเที่ยว ไป-กลับ
3. พาดำน้ำดูปะการัง
4. วิทยากรนำชมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
5. อาหารซีฟู้ด 6 มื้อ
6. เลี้ยงต้อนรับ ปาร์ตี้ ซีฟู้ด กู๊ดไนท์ (เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป)


วันแรกของการเดินทาง หาดเล็ก-หาดมานชื่น-ศูนย์ราการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. เดินทางสู่ หาดเล็ก ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา เลือกซื้อสินค้า
10.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือคลองสน หัวใจธุรกิจชายแดน ต่อจากนั้น ชมฟาร์มปูนิ่ม
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารญาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท
13.00 น. เดินทางสู่ หาดบานชื่น ชมหาดทรายขาวสะอาด และเม็ดทรายที่ละเอียดที่สุดในโลก ต่อด้วยศูนย์ศาลาราชการุณย์ ชมรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งเขมรอพยพ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย หลังจากนั้นเล่นน่ำตามอัธยาศัย
16.00 น. กลับถึงที่พัก พักผ่อน
18.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ ปาร์ตี้ ซีฟู้ด กู๊ดไนท์ พร้อมคาราโอเกะสุดมันส์ (30 คนขึ้นไป)

                            


วันที่ 2 มุ่งสู่เกาะกูด ที่แสนสมบูรณ์ และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ-ดำน้ำ-ดูปะการัง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เดินทางมุ่งสู่เกาะกูด ด้วยเรือเร็ว-ดำน้ำ-ดูปลา-ดูปะการัง
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ(ข้าวกล่อง) ผลไม้ เครื่องดื่ม
15.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

          


วันที่ 3 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลห้วยน้ำขาว จ.ตราด

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ อ.เมือง จ.ตราด แวะเที่ยวตลาด
09.30 น. ถึงตำบลห้วยน้ำขาว แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่
- จุดสาธิตการผลิตยางพารา และจุดชมวิว
- ชมสวนสละ มังคุด ทุเรียน ลองกอง เงาะ ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดตราด
- ชมโครงการกระดูกปลาวาฬ หมู่บ้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์ปูแสม และชมการประมงพื้นบ้าน
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แสงฟ้า (หรือเทียบเท่า)
13.00 น. ซื้อของที่ระลึก-เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

         


ราคา / ท่าน